MAS SABINOVSKO

 • PF 2022 z MAS

  PF 2022 z MAS

  • 03. January 2022

  Želáme Vám úspešný, zdravý a lepší rok 2022! Dovoľte nám zaželať Vám všetko dobré na prahu nového roka. Nech Vás ...

 • Informačný deň MAS

  Informačný deň MAS

  • 22. September 2021

  Dňa 20. septembra 2021 sme v rámci animačných aktivít zorganizovali Informačný deň MAS . Za účasti skalných členov MAS sme privítali ...

 • Výzva IROP-CLLD-X371-511-005 (Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, B3)

  Výzva IROP-CLLD-X371-511-005 (Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, B3)

  • 11. August 2021

  MAS Sabinovsko vyhlásilo piatu výzvu v rámci IROP na aktivitu B3 - NÁKUP VOZIDIEL SPOLOČNEJ DOPRAVY OSôB   Oprávnenými ...

 • Aktualizované prílohy ku výzvam IROP v rámci MAS

  Aktualizované prílohy ku výzvam IROP v rámci MAS

  • 04. August 2021

  MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa ...