Odkazy

PPA
http://www.apa.sk/
– Pôdohospodárska platobná agentúra – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1252

...

- Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, RO pre IROP - 


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1182

PRV SR 2014 -...

- Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, RO pre PRV - -

http://nsrv.sk/

NSRV SR logo

- Národná sieť rozvoja vidieka SR - 

NSRR SR
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
- Partnerská dohoda Slovenskej republiky -