Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.03.2024 Dodatok č.610/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č.610/CC/20_SLSP Zmluva stiahnuť [603.07K]
15.03.2024 Zmluva o úvere č. 44/CC/24_SLSP Zmluva stiahnuť [2.20M]
15.03.2024 Zmluva o úvere č.42/CC/24_SLSP Zmluva stiahnuť [2.25M]
23.02.2024 Zmluva o pôžičke (Unistroj FG) Zmluva stiahnuť [118.24K]
30.11.2023 Nájomná zmluva od 1_12_2023 Zmluva stiahnuť [211.45K]
24.08.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Y450-511-51 Zmluva stiahnuť [2.17M]
24.08.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Y450-511-51 Zmluva stiahnuť [2.24M]
19.04.2023 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NFP309190N894 Zmluva stiahnuť [1.31M]
19.04.2023 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Zmluva stiahnuť [1.55M]
16.12.2021 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. RZ- 06-12-2017 Zmluva stiahnuť [410.66K]
14.05.2021 Servisná zmluva iBerNet Zmluva stiahnuť [1.20M]
31.07.2020 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb Zmluva stiahnuť [181.43K]
11.09.2020 Zmluva o bežnom účte - dotačný účet SZRB Zmluva stiahnuť [1.04M]
02.01.2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb_WEBData Zmluva stiahnuť [2.13M]
24.06.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. IROP-Z-302051Y450-511-51 Zmluva stiahnuť [2.16M]
16.06.2020 Záložná zmluva - SLSP Zmluva stiahnuť [2.09M]
16.06.2020 Zmluva o úvere_SLSP Zmluva stiahnuť [2.29M]
16.06.2020 Zmluva o Balíkovom účte_SLSP Zmluva stiahnuť [446.82K]
06.05.2020 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. RZ- 06-12-2017 Zmluva stiahnuť [399.31K]
17.04.2020 Dodatok k zmluve o úvere Zmluva stiahnuť [1.36M]
06.03.2020 Dohoda č. 20/37/51A2/3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Zmluva stiahnuť [449.08K]
18.12.2019 Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve Zmluva stiahnuť [114.02K]
15.10.2019 DODATOK č.2 k zmluve č. NFP309190N894 Zmluva stiahnuť [0.00B]
11.10.2019 Príloha č. 1 k Dohode č. 19_37_051_317 o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy Zmluva stiahnuť [193.93K]
11.10.2019 DOHODA č. 19_37_051_317 o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy Zmluva stiahnuť [289.03K]
02.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N425-511-23 Zmluva stiahnuť [2.08M]
20.06.2019 Záložná zmluva_SLSP Zmluva stiahnuť [430.07K]
20.06.2019 Zmluva o úvere_SLSP Zmluva stiahnuť [608.54K]
20.06.2019 Zmluva o bežnom účte_dotačný Animácie_SLSP Zmluva stiahnuť [127.27K]
20.06.2019 Zmluva o bežnom účte_dotačný_SLSP Zmluva stiahnuť [124.74K]
20.06.2019 Zmluva o Balíkovom účte_SLSP Zmluva stiahnuť [178.68K]
29.04.2019 Zmluva o pôžičke Remopel (5) Zmluva stiahnuť [108.98K]
27.03.2019 Zmluva o pôžičke Remopel (4) Zmluva stiahnuť [110.93K]
19.02.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NFP309190N894 Zmluva stiahnuť [157.74K]
28.11.2018 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb_WEBData Zmluva stiahnuť [353.73K]
28.11.2018 Zmluva o pôžičke Remopel (3) Zmluva stiahnuť [0.00B]
12.11.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190N894 Zmluva stiahnuť [347.04K]
02.08.2018 Poistná zmluva_Union Zmluva stiahnuť [182.22K]
07.12.2017 Nájomná zmluva_Remopel Zmluva stiahnuť [184.60K]
11.01.2019 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve_Up Slovensko Zmluva stiahnuť [0.00B]
11.04.2018 Zmluva o bežnom účte - dotačný účet SZRB Zmluva stiahnuť [0.00B]
18.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (IROP-Z-302051N425-511-23) Zmluva stiahnuť [2.14M]
30.04.2018 Zmluva O2 paušál Zmluva stiahnuť [323.57K]
23.04.2018 Zmluva o pôžičke Pil-Stav Zmluva stiahnuť [536.54K]
22.03.2018 Zmluva o pôžičke Remopel Zmluva stiahnuť [665.73K]
22.05.2018 Zmluva o pôžičke Remopel (2) Zmluva stiahnuť [653.29K]
23.06.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Zmluva stiahnuť [0.98M]
04.05.2018 Rámcová kúpna zmluva AQUA PRO EUROPE/voda Zmluva stiahnuť [3.06M]
27.04.2018 Kúpna zmluva O2 telefón Zmluva stiahnuť [1.03M]
12.04.2018 Komisionárska zmluva_Up Slovensko str.lístky Zmluva stiahnuť [2.54M]
05.06.2018 Zmluva o bežnom účte - Primabanka Zmluva stiahnuť [381.30K]
10.04.2018 Zmluva o bežnom účte - SZRB Zmluva stiahnuť [0.00B]

Faktúry

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.04.2024 Prehľad faktúr za I.Q 2024 MAS Sabinovsko, .o.z. Faktúra stiahnuť [161.57K]
10.01.2024 Prehľad faktúr za IV.Q 2023 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [176.37K]
11.10.2023 Prehľad faktúr za III.Q 2023 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [171.06K]
21.07.2023 Prehľad faktúr za II.Q 2023 MAS Sabinovsko,o.z. Faktúra stiahnuť [177.78K]
18.04.2023 Prehľad faktúr za I.Q.2023 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [181.24K]
17.02.2023 Prehľad faktúr za IV.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [174.89K]
16.11.2022 Prehľad faktúr za III.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [0.00B]
25.07.2022 Prehľad faktúr za II.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [180.32K]
07.04.2022 Prehľad faktúr za I.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [172.36K]
31.01.2022 Prehľad faktúr za IV.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [169.60K]
30.09.2021 Prehľad faktúr za III.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [165.35K]
30.07.2021 Prehľad faktúr za II.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [168.58K]
30.04.2021 Prehľad faktúr za I.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [166.91K]
29.01.2021 Prehľad faktúr za IV.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [164.32K]
31.10.2020 Prehľad faktúr za III.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [165.18K]
31.07.2020 Prehľad faktúr za II.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [191.50K]
29.04.2020 Prehľad faktúr za I.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [183.24K]
31.01.2020 Prehľad faktúr za IV.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [196.05K]
31.10.2019 Prehľad faktúr za III.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [221.83K]
31.07.2019 Prehľad faktúr za II.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [154.29K]
30.04.2019 Prehľad faktúr za I.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Faktúra stiahnuť [152.16K]

Objednávky

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.04.2024 Prehľad objednávok za I.Q 2024 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka
10.01.2024 Prehľad objednávok za IV.Q 2023 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [193.67K]
11.10.2023 Prehľad objednávok za III.Q.2023 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [143.04K]
21.07.2023 Prehľad objednávok za II.Q 2023 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [158.48K]
18.04.2023 Prehľad objednávok za I.Q. 2023 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [154.42K]
17.02.2023 Prehľad objednávok za IV.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [150.90K]
31.07.2022 Prehľad objednávok za II.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [154.13K]
07.04.2022 Prehľad objednávok za I.Q 2022 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [144.45K]
31.01.2022 Prehľad objednávok za IV.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [144.74K]
30.09.2021 Prehľad objednávok za III.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [155.46K]
30.07.2021 Prehľad objednávok za II.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [139.89K]
30.04.2021 Prehľad objednávok za I.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [142.18K]
29.01.2021 Prehľad objednávok za IV.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [141.34K]
31.10.2020 Prehľad objednávok za III.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [138.20K]
31.07.2020 Prehľad objednávok za II.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [138.77K]
29.04.2020 Prehľad objednávok za I.Q 2020 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [131.47K]
31.01.2020 Prehľad objednávok za IV.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [136.99K]
31.10.2019 Prehľad objednávok za III.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [144.06K]
31.07.2019 Prehľad objednávok za II.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [140.56K]
30.04.2019 Prehľad objednávok za I.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z. Objednávka stiahnuť [137.45K]

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Popis Typ Akcia