Profil verejného obstarávateľa

  • Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
  • Podlimitné zákazky
  • Informácie o výsledkoch obstarávaní

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje občianske združenie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 42344417
DIČ: 2024091014
Bankové spojenie: SK24 5600 0000 0054 5037 0001

Kontakt
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Kancelária MAS
Hollého 30, 083 01 Sabinov
tel.: 0948 265 652
e-mail: info@massabinovsko.sk
Internetová adresa URL: www.massabinovsko.sk