MAS SABINOVSKO

 • Animačné stretnutie členských obcí MAS

  Animačné stretnutie členských obcí MAS

  • 28. March 2022

  Naša MAS animuje! Dňa 21. marca sme sa stretli prezenčnou formu s našimi členskými obcami. Cieľom stretnutia bola bilancia doterajších projektov ...

 • Vyhlásenie výzvy pre obce - podopatrenie 7.2 PRV

  Vyhlásenie výzvy pre obce - podopatrenie 7.2 PRV

  • 16. March 2022

  Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z  vyhlásilo Výzvu MAS_087/7.2/6 pre podopatrenie  7.2 PRV - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania ...

 • Prvé zmluvy s podnikateľmi z MAS

  Prvé zmluvy s podnikateľmi z MAS

  • 15. February 2022

  Dňa 14. 2. 2022 štatutár MAS Sabinovsko Ing. Michal Repaský podpísal zmluvy o poskytnutí finančného príspevku so štyrmi miestnymi podnikateľmi. Ide ...

 • Harmonogram výziev PRV na rok 2022

  Harmonogram výziev PRV na rok 2022

  • 07. February 2022

  M AS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2022. V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV znova vyhlásiť ...