MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Aktualizácia vyhlásenej výzvy v podopatrení 7.4 PRV - zmena termínu

  • 19.06.2024 08:53
  • čítaný: 97x

  MAS Sabinovsko aktualizovalo výzvu s kódom MAS_087/7.4/9. Aktualizácia nastala kvôli potrebe predĺžiť termín uzavretia výzvy zo strany žiadateľov.

  Aktualizácia sa týka iba termínu podávania ŽoNFP - do 4. 7. 2024

  Ostatné náležitosti výzvy a jej prílohy sa nemenia. Aktualizovanú výzvu nájdete v sekcii "Výzvy": https://massabinovsko.sk/oznam/45