Vyhlásenie výzvy 7.4 PRV (miestne základné služby) - AKTUALIZÁCIA

!!! AKTUALIZÁCIA VÝZVY č. 1!!!

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 22. 5. 2024 výzvu s kódom MAS_087/7.4/9 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 22. 5. 2024 - 21. 6. 2024 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva tvorí prílohu tohto oznamu, jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.

Aktualizáciou č. 1 sa mení dátum uzavretia výzvy, ktorý sa predlžuje do 4. 7. 2024. Aktualizovaná výzva je priložená k oznamu.

PDF Príloha: stiahnuť prílohu [ formát: PDF veľkosť: 749.98KB ]

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/7.4/9
[ formát: ZIP veľkosť: 4.10MB ]