AKTUALIZÁCIA výzvy v podopatrení 6.4 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že aktualizovala Výzvu MAS_087/6.4/1 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 31. 3. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP, aktualizované prílohy majú v názve označenie "verzia-1-2".

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 6.4 PRV s prílohami
[ formát: ZIP veľkosť: 10.44MB ]