Vyhlásenie ďalšej výzvy 4.2 PRV pre podnikateľov (spracovanie poľnohospodárskych produktov)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/4 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 28. 6. 2024 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných 55 781,04 EUR.

Výzva je priložená vo formáte PDF a jej prílohy vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


PDF Príloha: stiahnuť prílohu [ formát: PDF veľkosť: 776.43KB ]

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/4.2/4
[ formát: ZIP veľkosť: 6.14MB ]