Harmonogram výziev PRV na rok 2024 (verzia 6.1)

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2024 v aktualizovanej verzii č. 6.1.

V roku 2024  plánujeme v rámci PRV vyhlásiť ďalšie výzvy v podopatreniach 4.2, 7.2, 7.4 a v novom termíne aj 6.4.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na r. 2024 - verzia 6.1
[ formát: PDF veľkosť: 185.35KB ]