Vyhlásenie výzvy 4.2 PRV pre podnikateľov (spracovanie poľnohospodárskych produktov)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/3 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 3. 2024 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 105 000 EUR.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

PDF Príloha: stiahnuť prílohu [ formát: PDF veľkosť: 776.37KB ]

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/4.2/3
[ formát: ZIP veľkosť: 6.14MB ]