Vyhlásenie výzvy 7.4 PRV pre obce (miestne základné služby)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 29. 9. 2023 Výzvu MAS_087/7.4/7 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 29.9.2023 - 28.11.2023 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/7 podopatrenie 7.4
[ formát: ZIP veľkosť: 4.35MB ]