Vyhlásenie výzvy 7.2 PRV pre obce (základná infraštruktúra)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 31. 8. 2023 Výzvu MAS_087/7.2/7 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 31.8.2023 - 30.10.2023 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu źiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.2/7 podopatrenie 7.2 PRV s prílohami
[ formát: ZIP veľkosť: 4.35MB ]