Vyhlásenie výzvy 7.5 PRV pre obce

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 14. 9. 2023 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva a je prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve je možné nájsť aj na webovej stránke systému ITMS


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.5/1
[ formát: PDF veľkosť: 720.61KB ]
Výzva MAS_087/7.5/1 - prílohy
[ formát: ZIP veľkosť: 4.08MB ]