Vyhlásenie výzvy 7.2 PRV pre obce

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 4. 2022 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS/087/7.2/6
[ formát: ZIP veľkosť: 6.00MB ]