Harmonogram výziev PRV 2022 (verzia 4)

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2022. V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV znova vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2 a 7.4

Zároveň pripomíname, že sa predlžuje programovacie obdobie PRV SR 2014-2020 do roku 2025, s povinnosťou poslednej ŽoP do 30. 6. 2025 (pravidlo n+3).


PDF Príloha: stiahnuť prílohu [ formát: PDF veľkosť: 183.66KB ]