Vyhlásenie výzvy 6.4 PRV (vidiecky cestovný ruch)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/6.4/2 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 25. 11. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP. Nájdete ju aj v systéme ITMS:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e7f3bab2-1f0a-42bd-b9d5-fb95194f1b93


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_6.4_2 s prílohami
[ formát: ZIP veľkosť: 7.70MB ]