Aktualizácia výzvy 6.4 PRV - posun termínu

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/6.4/1.

Aktualizácia nastala najmä kvôli vzniknutej situácii v súvislosti s COVID-19 a potrebou posunu termínu predkladania ŽoNFP. Nový termín je do 31. 7. 2020. Ostatné podmienky a prílohy výzvy zostávajú bezo zmien.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/6.4/1 (do 31. 7. 2020)
[ formát: RAR veľkosť: 9.92MB ]