Výzvy PRV (archív)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z aktualizovalo Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia na 13. 9. 2019 .ŽoNFP je možné podávať v aktualizovanom termíne osobne v sídle, resp. kancelárii MAS Sabinovsko, prípadne v tomto termíne odovzdať na prepravu poštou alebo kuriérom. Ostatné ustanovenia výzvy zostávajú bezo zmeny.

Výzva v aktualizovanom znení spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.2 PRV (aktualizácia) s prílohami [ ZIP 7.18M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej štruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 14. 6. 2019 - 13. 9. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.
Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.4 PRV s prílohami [ ZIP 7.31M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 6. 6. 2019 - 6. 9. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.
Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.4 PRV s prílohami [ ZIP 7.31M]

Výzvy IROP (archív)