MAS SABINOVSKO

 • Výzva na odborných hodnotiteľov IROP pre MAS

  Výzva na odborných hodnotiteľov IROP pre MAS

  • 01. March 2019

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na odborných hodnotiteľov IROP. Aktuálne termíny podávania žiadostí v hodnotiacich kolách sú ...

 • OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

  OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

  • 04. October 2018

  Občianske združenia MAS Sabinovsko vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Ekonomický manažér MAS . Informácie a potrebné podklady nájdete v prílohách. ...