MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Výzva IROP-CLLD-X371-511-005 (Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, B3)

  • 11.08.2021 14:23
  • čítaný: 167x

  MAS Sabinovsko vyhlásilo piatu výzvu v rámci IROP na aktivitu B3 - NÁKUP VOZIDIEL SPOLOČNEJ DOPRAVY OSôB

   

  Oprávnenými žiadateľmi sú obce/mesto, neziskové organizácie a občianske združenia z územia MAS. 

  Oprávnenou aktivitou výzvy je nákup vozidiel pre účely zabezpečenie spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie

  Financovanie oprávnených výdavkov je vo výške max. 95%. Kompletnú výzvu nájdete v časti https://massabinovsko.sk/aktualne-vyzvy