MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásenie výzvy MAS v podopatrení 4.2 PRV (spracovanie poľnohospodárskych produktov)

  • 05.02.2024 10:15
  • čítaný: 694x

  MAS Sabinovsko, o.z. vyhlásilo dňa 5. 2. 2024 výzvu na predkladanie ŽoNFP v podopatrení 4.2 PRV. Výzva je určená pre spracovateľov mlieka, mäsa, pekárenských výrobkov, konzervárenských výrobkov, cukru, oleja, piva, liehu, kŕmnych zmesí a podobne. 

  Výzvu spolu s prílohami nájdete v sekcii Výzvy (aktuálne výzvy): https://massabinovsko.sk/aktualne-vyzvy