MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásenie Národnej siete MAS SR k budúcnosti prístupu LEADER na Slovensku

  • 19.04.2024 12:57
  • čítaný: 147x

  Pri plánovanej alokácii zdrojov nemožno hovoriť o podpore vidieka.

  V štvrtom roku nového programového obdobia 2021 – 2027 nevedia miestne akčné skupiny podmienky svojho ďalšieho pôsobenia. Opakuje sa rovnaký scenár, ktorý nastal v predchádzajúcom období 2014 – 2020, čoho dôsledkom je, že súčasné čerpanie z Programu rozvoja vidieka SR (za toto obdobie) je nižšie ako 10%. Súčasným nastavením a tempom práce na Pôdohospodárskej platobnej agentúre môže tento proces trvať neuveriteľných 12 rokov. Pritom samotný program končí rokom 2025. Národná sieť MAS SR vyjadruje hlboké sklamanie a rozčarovanie nad touto skutočnosťou.

  Národná sieť MAS SR nesúhlasí ani s plánovanou alokáciou na úrovni 166,7 mil. eur v novom programovom období a so znížením počtu podporených MAS zo 107 na 65. Pri tejto výške finančných zdrojov a počte MAS nemožno v žiadnom prípade hovoriť o systémovej podpore rozvoja vidieka.

  Zároveň požadujeme, aby všetky miestne akčné skupiny mali šancu pokračovať po splnení podmienok oprávnenosti MAS a hodnotiacich kritérií pre schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS, obdobne ako v Českej republike alebo iných krajinách EÚ.

  Národná sieť MAS SR vyzýva kompetentné orgány, aby začali tento stav riešiť s náležitou pozornosťou a aby proklamovaná podpora vidieka sa začala premietať do konkrétnych a hmatateľných krokov.

  Valné zhromaždenie Národnej siete MAS SR

  Dolný Kubín, 11.4.2024