MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásenie ďalšej výzvy MAS v podopatrení 6.4 PRV - vidiecky cestovný ruch

  • 19.07.2021 16:44
  • čítaný: 92x

  MAS Sabinovsko, o.z. vyhlásilo dňa 19. 7. 2021 výzvu na predkladanie ŽoNFP v podopatrení 6.4 PRV. O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať subjekty cestovného ruchu (oblasť vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky; poskytovanie služieb pre deti, seniorov a osoby so zníženou schopnosou pohybu). 

  Výzvu spolu s prílohami nájdete v sekcii Výzvy:

  https://www.massabinovsko.sk/aktualne-vyzvy