MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  PF 2022 z MAS

  • 03.01.2022 10:40
  • čítaný: 307x

  Želáme Vám úspešný, zdravý a lepší rok 2022!

  Dovoľte nám zaželať Vám všetko dobré na prahu nového roka. Nech Vás počas neho sprevádzajú aj propagačný kalendár a diár MAS Sabinovsko.

  Zároveň Vám ďakujeme za spoluprácu a podporu v minulom kalendárnom roku.

  Historicky boli v rámci MAS schválené prvé projekty. Veríme, že rok 2022 bude pre nás všetkých prelomový, najmä čo sa týka citeľného a viditeľného prínosu MAS pre územie. Tešíme sa na spoluprácu.  

  Predsavzatie našej MAS znie: "menej papierov, viac výsledkov!". 

  zamestnanci kancelárie MAS Sabinovsko