MAS SABINOVSKO

 • Úvod / Spravodajstvo / Oznámenie o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby
 • portfolio

  Oznámenie o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby

  • 06.05.2022 15:55
  • čítaný: 469x

  MAS Sabinovsko oznamuje žiadateľom, že ku dňu 15. 6. 2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby. 

   

  Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) v aktivite C2 Terénne a ambulantné služby.  Od vyhlásenia výzvy dňa 14. 7. 2021 nebola v tejto aktivite predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na  aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.