MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Informačný deň MAS

  • 22.09.2021 16:19
  • čítaný: 210x

  Dňa 20. septembra 2021 sme v rámci animačných aktivít zorganizovali Informačný deň MAS. Za účasti skalných členov MAS sme privítali vzácnych hostí – poslancov Národnej rady SR MVDr. Jaroslava KarahutuPhDr. Jozefa Lukáča.


  Zrekapitulovali sme fungovanie MAS, jej slabé miesta aj vyhliadky do budúcnosti. Kancelária MAS pripravila prezentáciu ako prierez takmer 8-ročnej histórie MAS Sabinovsko. Narazili sme na úskalia náročných procesov, byrokratickej záťaže aj časového sklzu projektov. Objektívne sme vyslovili obavy o realizácii projektov, ktoré MAS môže podporiť.


  Poslanci NR SR nám priblížili aktuálne dianie na príslušných riadiacich orgánoch, čo by malo napomôcť k reálnemu čerpaniu fondov pre mesto Sabinov, 13 okolitých obcí a podnikateľské subjekty z tohto územia.  Zúčastnení páni poslanci sa našimi výstupmi budú zaoberať v rámci rezortných Výborov NR SR.  


  Náš optimistický pán predseda, Ing. Michal Repaský, zrekapituloval činnosť jednoduchým konštatovaním „bojujeme ďalej“.


  Za kanceláriu MAS vyjadrujeme poďakovanie za účasť pánom poslancom, predsedovi MAS a jej členom, novým podnikateľským subjektom a všetkým ostatným, ktorí nám vyjadrili podporu a pochopenie.