MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Informácia o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 v aktivite B1

  • 12.12.2023 18:27
  • čítaný: 562x

  Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-003 v aktivite B1 z nasledovného dôvodu:

  • právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

  Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

  Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023