MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Informácia o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-X371-512-002 v aktivite C1

  • 12.12.2023 18:26
  • čítaný: 236x

  Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-002 v aktivite C1 z nasledovného dôvodu:

  -       právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 30. 6. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a to dňom 30. 6. 2023.)

  Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

  Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023