MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Ďalšie cyklotrasy na území MAS

  • 18.11.2022 16:33
  • čítaný: 43x

  Podpísali sme ďalšiu zmluvu na výstavbu cyklotrasy na území MAS. 

  V sídle MAS Sabinovsko sme podpísali zmluvu o finančnom príspevku pre členskú obec Šarišské Michaľany. Obci sme schválili projekt na výstavbu nového cyklistického chodníka. Ide o úsek, ktorý nadviaže na vybudovanú trasu EUROVELO a skráti doterajšiu trasu po obci. Bude slúžiť nielen pre potreby cykloturistov, ale aj na dochádzanie do práce a ako spojnica medzi jednotlivými obcami či mestami.

  Tešíme sa, že sa v MAS posúvame vpred. Tento projekt je dôkazom toho, že kvalitnou prácou a spoločným úsilím dokážeme zvyšovať kvalitu života a rozvíjať nielen jednotlivé obce, ale aj celé územie. 

  Fotografie zachytávajú starostu obce Šarišské Michaľany Mgr. Mača a podpredsedu MAS Sabinovsko Ing. Gardoša pri podpise zmluvy.