MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Aktualizované prílohy ku výzvam IROP v rámci MAS

  • 04.08.2021 15:52
  • čítaný: 1235x

  MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa môžu týkať aj uvedených žiadateľov a ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

  Ide o nasledujúce dokumenty: 

  • príloha „Finančná analýza“ ako príloha č. 6 formuláru ŽoPr vo výzve A1- tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov;


  • príloha „Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie“ ako príloha č. 5 formuláru ŽoPr vo výzve A1, príloha č. 6 vo výzve C1, prílohe č. 7 vo výzve B1, prílohe č. 6 vo výzve C2 - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.                                                                                                                                                                                                                                                                        Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. Aktualizované dokumenty tvoria prílohu tohto oznamu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte.                                                                                                    


  Prílohy na stiahnutie