MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Aktualizácia výzvy v podopatrení 7.4 PRV pre obce

  • 30.07.2020 15:05
  • čítaný: 772x

  MAS Sabinovsko aktualizovalo výzvu s kódom MAS_087/7.4/5. Aktualizácia nastala najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR následkom pandémie COVID-19.

  Aktualizácia sa týka iba termínu podávania ŽoNFP - do 31. 8. 2020

  Aktualizovanú výzvu s prílohami nájdete v sekcii "Výzvy":

  https://www.massabinovsko.sk/aktualne-vyzvy