Archív výziev

AKTUALIZÁCIA výzvy v podopatrení 7.2 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že aktualizovala Výzvu s kódom MAS_087/7.2/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie..

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 18. 12. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP, aktualizované prílohy majú v názve označenie "verzia-1-2".

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 7.2 PRV s prílohami [ ZIP 9.27M]

AKTUALIZÁCIA výzvy v podopatrení 7.4 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že aktualizovala Výzvu s kódom MAS_087/7.4/4 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 18. 12. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP, aktualizované prílohy majú v názve označenie "verzia-1-2".

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 7.4 PRV s prílohami [ ZIP 9.27M]

Vyhlásenie výzvy v podopatrení 7.2 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.2/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 18. 12. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.2/5 s prílohami [ ZIP 7.67M]

Vyhlásenie výzvy v podopatrení 7.4 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu s kódom MAS_087/7.4/4 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 18. 12. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/4 s prílohami [ ZIP 7.68M]

Harmonogram výziev PRV pre r. 2019 (aktualizácia)

Ďalšie prílohy k oznamu:
Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019 (aktualizácia) [ PDF 434.53K]

Výzva 7.2 PRV - aktualizácia výzvy MAS_087/7.2/2

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z aktualizovalo Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia na 13. 9. 2019 .ŽoNFP je možné podávať v aktualizovanom termíne osobne v sídle, resp. kancelárii MAS Sabinovsko, prípadne v tomto termíne odovzdať na prepravu poštou alebo kuriérom. Ostatné ustanovenia výzvy zostávajú bezo zmeny.

Výzva v aktualizovanom znení spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.2 PRV (aktualizácia) s prílohami [ ZIP 7.18M]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (obce)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej štruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 14. 6. 2019 - 13. 9. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.
Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.4 PRV s prílohami [ ZIP 7.31M]

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV na rok 2019

Ďalšie prílohy k oznamu:
Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019 [ PDF 180.13K]

Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.2 PRV (obce)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 6. 6. 2019 - 6. 9. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.
Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.4 PRV s prílohami [ ZIP 7.31M]