Aktuálne výzvy

Aktualizácia výzvy MAS_087/4.2/2

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 5. 2. 2021 výzvu s kódom  MAS_087/4.2/2 v podopatrení 4.2 PRV - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo poľnohospodárskych produktov.  

Predmetom aktualizácie bolo doplnenie Schémy de minimis č. 4/2018 v znení platného dodatku a Usmernenie PPA platné počas pandémie COVID.
 

ŽoNFP je možné predkladať v nezmenenom termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia výzvy MAS_087/4.2/2 [ RAR 7.14M]

Harmonogram výziev PRV 2021 (verzia 3)

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV na rok 2021. Tento rok plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvu v podopatrení 6.4 (vidiecky cestovný ruch a agroturistika). Predpokladá sa aj priebežné doplnenie harmonogramu o výzvy pre obce v území MAS.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Harmonogram výziev IROP MAS Sabinovsko 2021 [ PDF 279.43K]

Vyhlásenie výzvy MAS v podopatrení 4.2 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/2 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 65 000 EUR.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_4.2/2 [ RAR 7.10M]

Harmonogram výziev PRV pre r. 2020 (aktualizovaná verzia 2.2)

MAS Sabinovsko aktualizovalo harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2020. V aktualizovanej verzii 2.2 pribudlo podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020 (spracovanie poľnohospodárskych produktov) s plánovaným vyhlásením výzvy v decembri 2020. Harmonogram nájdete v prílohe. 


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2020 (verzia 2.2) [ PDF 172.98K]

Harmonogram výziev PRV pre r. 2020 (verzia 2.1)

Ďalšie prílohy k oznamu:
Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2020 (verzia 2.1) [ PDF 203.86K]

Harmonogram výziev PRV pre r. 2019 (aktualizácia)

Ďalšie prílohy k oznamu:
Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019 (aktualizácia) [ PDF 434.53K]

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV na rok 2019

Ďalšie prílohy k oznamu:
Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019 [ PDF 180.13K]