Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

Dátum Názov Popis Typ Akcia
20.06.2019 Záložná zmluva_SLSP Zmluva stiahnuť [430.07K]
20.06.2019 Zmluva o úvere_SLSP Zmluva stiahnuť [608.54K]
20.06.2019 Zmluva o bežnom účte_dotačný Animácie_SLSP Zmluva stiahnuť [127.27K]
20.06.2019 Zmluva o bežnom účte_dotačný_SLSP Zmluva stiahnuť [124.74K]
20.06.2019 Zmluva o Balíkovom účte_SLSP Zmluva stiahnuť [178.68K]
29.04.2019 Zmluva o pôžičke Remopel (5) Zmluva stiahnuť [108.98K]
27.03.2019 Zmluva o pôžičke Remopel (4) Zmluva stiahnuť [110.93K]
19.02.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NFP309190N894 Zmluva stiahnuť [157.74K]
28.11.2018 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb_WEBData Zmluva stiahnuť [353.73K]
28.11.2018 Zmluva o pôžičke Remopel (3) Zmluva stiahnuť [0.00B]
12.11.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190N894 Zmluva stiahnuť [347.04K]
02.08.2018 Poistná zmluva_Union Zmluva stiahnuť [182.22K]
07.12.2017 Nájomná zmluva_Remopel Zmluva stiahnuť [184.60K]
11.01.2019 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve_Up Slovensko Zmluva stiahnuť [0.00B]
11.04.2018 Zmluva o bežnom účte - dotačný účet SZRB Zmluva stiahnuť [0.00B]
18.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (IROP-Z-302051N425-511-23) Zmluva stiahnuť [2.14M]
30.04.2018 Zmluva O2 paušál Zmluva stiahnuť [323.57K]
23.04.2018 Zmluva o pôžičke Pil-Stav Zmluva stiahnuť [536.54K]
22.03.2018 Zmluva o pôžičke Remopel Zmluva stiahnuť [665.73K]
22.05.2018 Zmluva o pôžičke Remopel (2) Zmluva stiahnuť [653.29K]
23.06.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Zmluva stiahnuť [0.98M]
04.05.2018 Rámcová kúpna zmluva AQUA PRO EUROPE/voda Zmluva stiahnuť [3.06M]
27.04.2018 Kúpna zmluva O2 telefón Zmluva stiahnuť [1.03M]
12.04.2018 Komisionárska zmluva_Up Slovensko str.lístky Zmluva stiahnuť [2.54M]
05.06.2018 Zmluva o bežnom účte - Primabanka Zmluva stiahnuť [381.30K]
10.04.2018 Zmluva o bežnom účte - SZRB Zmluva stiahnuť [0.00B]

Faktúry

Dátum Názov Popis Typ Akcia
31.07.2019 Faktúry MAS Sabinovsko Faktúra stiahnuť [208.72K]

Objednávky

Dátum Názov Popis Typ Akcia
31.07.2019 Objednávky MAS Sabinovsko Objednávka stiahnuť [200.48K]

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Popis Typ Akcia