MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.4 PRV (obce)

  • 14.06.2019 14:46
  • čítaný: 263x

  Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

  ŽoNFP je možné predkladať v termíne 14. 6. 2019 - 13. 9. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

  Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

  Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

  Prílohy na stiahnutie