MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Aktualizácia výzvy 7.4 PRV MAS Sabinovsko

  • 11.12.2019 14:43
  • čítaný: 569x

  MAS Sabinovsko dňa 11. 12. 2019 aktualizovalo výzvu s kódom MAS_087/7.4/4. Aktualizácia nastala z dôvodu vydania novej verzie Príručky pre prijímateľa LEADER, verzia 1.2 vrátane aktualizovaných príloh. Termín podávania ŽoNFP zostáva nezmenený, do 18. 12. 2019

  Aktualizovanú výzvu s prílohami nájdete v sekcii "Výzvy":

  https://www.massabinovsko.sk/obsah/aktualne-vyzvy-1d29