MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Aktualizácia výzvy 6.4. PRV MAS Sabinovsko

  • 11.12.2019 14:47
  • čítaný: 364x

  MAS Sabinovsko dňa 11. 12. 2019 aktualizovalo výzvu s kódom MAS_087/6.4/1. Aktualizácia nastala z dôvodu vydania novej verzie Príručky pre prijímateľa LEADER, verzia 1.2 vrátane aktualizovaných príloh a z dôvodu posunu termínu podávania ŽoNFP do 31. 3. 2020.

  Aktualizovanú výzvu s prílohami nájdete v sekcii "Výzvy":

  https://www.massabinovsko.sk/obsah/aktualne-vyzvy-1d29