MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásená výzva MAS v podopatrení 7.2 PRV (obce)

  • 06.06.2019 08:38
  • čítaný: 268x

  Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

  ŽoNFP je možné predkladať v termíne 6. 6. 2019 - 6. 9. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

  Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

  Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk  Prílohy na stiahnutie